Trái đất rỗng: NASA bắt được tín hiệu vô tuyến từ trung tâm hành tinh

Loading...
No Comments

''Tin tức thế giới hàng tuần'' - một tờ báo có uy tín ở Canada đã xuất bản vào ngày 14 tháng 2 năm 1995 có đăng một bài chứng minh lại lý thuyết về Trái đất rỗng. 

Trái đất rỗng: NASA bắt được tín hiệu vô tuyến từ trung tâm hành tinh

Đây là tiêu đề của bài báo: "Cape Canaveral, Florida - NASA nhận được tín hiệu vô tuyến đến từ bên trong lòng Trái đất. Các chuyên gia tin rằng những tín hiệu này được phát ra từ một dạng sống thông minh và phát triển vượt bậc!" 

Một chuyên viên cao cấp của NASA giấu tên nói trong bài báo đó là những sinh vật dưới lòng đất đã tìm cách liên lạc với chúng ta. "Bất cứ ai họ là ai, - ông nói - họ sở hữu công nghệ có khả năng gửi tín hiệu thông qua lớp vỏ của trái đất, qua hàng trăm dặm đất và đá ." 
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2wRyHPg