Thức tỉnh con mắt thứ ba của bạn

Loading...
No Comments

Chúng ta nghe rất nhiều về con mắt thứ ba khi nói đến trực giác và nhận thức tâm linh. Nó liên quan đến luân xa thứ sáu và tương ứng về mặt sinh học là tuyến tùng trong não. Được coi là nơi trú ngụ của linh hồn, khu vực nhỏ này của bộ não quyết định nhiều tới trực giác, kiến thức và nhận thức vượt ra ngoài bình thường. 

Thức tỉnh con mắt thứ ba của bạn

Đạo Hinđu coi con mắt thứ ba nằm ở phía trên và giữa lông mày ở giữa trán. Đạo giáo chỉ ra rằng con mắt thứ ba nằm giữa hai mắt vật lý, kéo dài lên đến giữa trán. Trong khi đó, theo hội kín Rosicrucianism con mắt thứ ba nằm ở khu vực tuyến yên và tuyến tùng. 
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2IFqYtd