Hiểu về sức mạnh tâm linh của Nước trong giai đoạn thức tỉnh

Loading...
No Comments

Nước và tâm linh dường như đi đôi với nhau. Nhiều tôn giáo cho biết việc sử dụng nước như là một bài thực hành về tâm linh. Khi ở gần một con sông, hồ hay đại dương cũng được xem là một trải nghiệm tâm linh giúp làm cơ thể, tâm trí và tâm hồn trở nên thanh thản, nhẹ nhàng. 


Hiểu về sức mạnh tâm linh của Nước trong giai đoạn thức tỉnh

Nước là một yếu tố cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chữa lành ở nhiều cấp độ, đặc biệt là tinh thần và cảm xúc. Có gì đặc biệt về nước và vai trò của nước trong sự thức tỉnh tâm linh? 

Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2Xmkzcn