Hào quang của con người là gì, học cách cảm nhận chúng như thế nào?

Loading...
No Comments

Hào quang - Chính xác thì chúng là gì? Hào quang là một trường năng lượng điện từ bao quanh tất cả các sinh vật, bao gồm cả động vật, thực vật. Màu sắc của hào quang không chỉ phản ánh phẩm chất 1  người mà còn là chất lượng sức khỏe và tâm trạng của họ tại thời điểm mà nó được quan sát, cảm nhận. 


Hào quang của con người là gì, học cách cảm nhận chúng như thế nào?

Hào quang thay đổi theo từng người mà nó bao quanh. Sự phát triển tâm linh của riêng bạn ảnh hưởng rất nhiều đến màu sắc và kích thước vầng hào quang của bạn. Có 7 “cơ quan” có ảnh hưởng đối với hào quang: thể chất, thể phách (vía - theo người VIệt), quan hệ đời sống, linh hồn, tinh thần thấp hơn và cao hơn, tâm hồn. Khi nhu cầu của các “cơ quan” này không được đáp ứng, thì hào quang của bạn, bị thu hẹp kích thước và mờ dần về màu sắc. 
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2JTs3k5