Đầu thai chuyển kiếp: 3 dấu hiệu chứng minh đây không phải là cuộc sống đầu tiên của bạn trên Trái Đất

Loading...
No Comments

Sự tái sinh, đầu thai chuyển kiếp là niềm tin tâm linh rằng linh hồn rời khỏi thể xác vật lý khi cái chết đến và tái nhập vào một cơ thể vật lý khác sau khi trải qua một thời gian ngắn trong thế giới linh hồn. Một số người trở lại để làm giảm nghiệp chướng, những người khác để phát triển linh hồn của họ, một số khác lựa chọn giúp đỡ người khác tiến hóa. 

Đầu thai chuyển kiếp: 3 dấu hiệu chứng minh đây không phải là cuộc sống đầu tiên của bạn trên Trái Đất

Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho việc đầu thai. 

Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2WBfwZm