5 bài học tinh thần chúng ta có thể học từ thú cưng

Loading...
No Comments

Chúng ta - con người, luôn suy nghĩ rất nhiều cho bản thân. Chúng ta nghĩ rằng chỉ vì chúng ta đứng ở đầu chuỗi thức ăn, có những ngón cái đối diện cho nên có nhiều cung bậc cảm xúc tinh thần hơn động vật. Thực tế không phải như vậy. 


5 bài học tinh thần chúng ta có thể học từ thú cưng

Thật không may, chúng ta đã nhầm lẫn tiến hóa sinh học với tiến hóa tâm linh. Sự thật là, hầu hết thời lượng thiền định của thú cưng trong một ngày có thể bằng chúng ta thiền trong suốt cuộc đời. Chúng ta có thể học được rất nhiều bằng cách chuyển sang làm bạn với những người bạn lông lá này. 
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2K1G3bN