10 điều kỳ lạ bạn sẽ trải nghiệm khi con mắt thứ ba khai mở

Loading...
No Comments

Tôi muốn giúp người khác hiểu rằng họ có nhiều hơn những gì họ được phép tin và họ có sức mạnh để tạo ra cuộc sống mà họ muốn và tôi hy vọng bài này sẽ là một công cụ để giúp đỡ. Tôi muốn nói với các bạn về sức mạnh của tâm trí bởi vì khả năng của bạn là vô hạn. Tôi muốn trang bị các công cụ giúp bạn phát triển và tiến hóa. 

10 điều kỳ lạ bạn sẽ trải nghiệm khi con mắt thứ ba khai mở

Trong bài viết này tôi sẽ nói về con mắt thứ ba. Đó là một tuyến nhỏ được đặt ở giữa não của chúng ta, tuyến tùng. 

Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2IxBm65