Những đứa bé Indigo giờ đã trưởng thành và đây là dấu hiệu nhận ra họ

Loading...
No Comments
Trong giai đoạn chuyển đổi tới Đại kỷ nguyên mới, chúng ta đã nói về những trẻ em Chàm - Indigo suốt nhiều năm. Có điều, hầu hết những đứa trẻ này giờ đã trưởng thành! Bạn có thể là một người Indigo trưởng thành đó. Tâm lý và tư tưởng của bạn đã khác khi còn nhỏ nên dưới đây là 10 dấu hiệu để bạn nhận ra bản thân mình là ai.

Những đứa bé Indigo giờ đã trưởng thành và đây là dấu hiệu nhận ra họ

1. Bạn luôn hỏi, tại sao?


Nếu bạn luôn đặt nhiều câu hỏi tại sao từ lúc còn nhỏ, và vẫn làm như vậy khi trưởng thành, khả năng cao bạn là một Indigo.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh http://bit.ly/2VDhJDf