Con người sống trên sao Hỏa có thể trở thành một loài mới

Loading...
No Comments

Một nhà sinh học tiến hóa đã phác thảo những gì có thể xảy ra khi con người bắt đầu sống toàn thời gian trên Sao Hỏa.


Con người sống trên sao Hỏa có thể trở thành một loài mới
Những cư dân trên sao Hỏa sẽ sở hữu làn da khác biệt với người Trái Đất
Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc, nhân loại không chỉ đạt được một cuộc đổ bộ có người lái thành công trên Hành tinh Đỏ, mà còn xây dựng một thuộc địa vĩnh viễn, tự túc bởi hàng trăm người. 
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh và Indigo, Starseed http://bit.ly/2KbDaUI