Bạn sẽ thu hút mọi thứ bạn muốn vào cuộc sống chỉ cần làm đúng bài tập Tạ ơn này

Loading...
No Comments
Bạn trở thành những gì bạn nghĩ. 
Nhưng sẽ thu hút những gì bạn nghĩ đến nhiều nhất. 
Những gì bạn đang nghĩ ở hiện tại sẽ tạo ra cuộc sống của bạn ở tương lai. (Rhonda Byrne)

Bạn sẽ thu hút mọi thứ bạn muốn vào cuộc sống chỉ cần làm đúng bài tập Tạ ơn này

Tôi không biết bạn đã từng nghe cụm từ "Ho'ponopono" chưa. 
"Ho'ponopono" là một nghệ thuật chữa bệnh cổ xưa của Hawaii đề cập đến tầm quan trọng của những suy nghĩ trong chúng ta.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh http://bit.ly/2HcC21t