Đây là những đặc điểm thể chất của người Indigo trưởng thành

Loading...
No Comments

Gọi là người Indigo trưởng thành đơn giản vì họ đã từng là những đứa trẻ Indigo - nghĩa là, những người sinh ra với hào quang màu chàm.

Người Indigo trưởng thành vẫn là có đặc trưng bởi sự sáng tạo, thông minh và nổi loạn. Tôi đã từng nói rằng họ là những con người có linh hồn cổ xưa và trên thực tế, họ đã có thể là các Starseed.

Đây là những đặc điểm thể chất của người Indigo trưởng thành
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh http://bit.ly/2LJLxt9