Andromedan Starseed: Dấu hiệu nhận biết bạn có phải một trong số họ

Loading...
No Comments

Những Andromedan Starseed đến từ thiên hà Andromeda gần hành tinh của chúng ta và thiên hà Milky Way nhất.

Andromedan Starseed: Dấu hiệu nhận biết bạn có phải một trong số họ

Thiên hà Andromeda, chỉ cách 2,5 triệu năm ánh sáng từ Trái Đất. Từ những thông tin chúng ta có được, họ là những sinh vật có tới 12 chiều không gian, khác với trái đất, chúng ta chỉ có 3 chiều. Andromeda không chỉ có một loài duy nhất mà còn khác nhau tùy thuộc vào chiều không gian mà họ sống trong đó.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh http://bit.ly/2E3icDW