Thế nào là cái sinh diệt và cái không sinh diệt?

Loading...
No Comments

Ta biết rằng cái không sinh diệt là Tinh thần, là Niết bàn, là Phật tính, là Vô Ngã.
Còn cái sinh diệt là Vật Chất, là Hình thể, là cái Ngã.
Vậy, các bạn có biết làm thế nào chúng có thể làm việc cùng với nhau để tạo ra toàn bộ thế giới này?

Thế nào là cái sinh diệt và cái không sinh diệt?

Ví như có một chậu nước rất dài, rất rộng và rất cao. Ta thả vô số hạt đậu vào trong chậu nước ấy. Các hạt đậu giờ đây là một phần của chậu nước.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh https://ift.tt/2IIxHFY