Sự khác nhau giữa Niết bàn và Tâm

Loading...
No Comments
Có một con lắc được treo bởi một sợi dây thừng. Con lắc này được cấu tạo bởi 3 lớp vật chất rắn, lỏng, khí khác nhau (xác, vía, trí). 

Con lắc được kích động bởi sợi dây thừng (tâm), cùng với các lớp vật chất của nó có khả năng tương tác với môi trường xung quanh, cho nên nó bắt đầu chuyển động, đưa qua đưa lại.

Sự khác nhau giữa Niết bàn và Tâm
Qua một thời gian đưa qua đưa lại, con lắc bắt đầu nhận ra rằng nó đang ở trong một không gian vô cùng to lớn. Không gian đó ở khắp mọi nơi, không những ở bên ngoài nó, mà còn ở bên trong nó nữa. 

Con lắc bắt đầu suy nghĩ: Nếu mọi vật chất trong nó tan ra hết, ngay cả dây thừng, thì cái còn lại là cái gì. Đó chính là không gian. Không gian vẫn luôn ở đó. Không sinh không diệt. Hoàn toàn yên tĩnh. Vô cùng vô tận. Và vô ngã, không thuộc một ai.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh https://ift.tt/2IIxJO6