Phân biệt Niết bàn trong Phật giáo và cõi Niết bàn trong Thông Thiên học

Loading...
No Comments

Nhiều người nhầm lẫn Niết Bàn trong Phật Giáo và cõi Niết Bàn trong Thông Thiên Học là một. Thực chất, đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Niết Bàn trong Phật giáo có nghĩa là sự dập tắt, sự diệt tắt. Sự dập tắt cái gì? Đó là sự dập tắt ngọn lửa tham ái, sân hận, si mê trong tâm con người. Đó là trạng thái giải thoát của chúng sinh. Đó là trạng thái tinh thần bất sinh bất diệt, luôn hằng hữu, luôn thanh tịnh, có mặt đời đời, vô ngã, an lạc, không khổ đau, người ta còn gọi nó là Phật tính, Thượng Đế tính. Ấy là tính Phật, tính Thượng Đế tồn tại ở khắp mọi nơi, trong toàn bộ càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một cõi riêng biệt nào hay một dạng vật chất cụ thể nào. Một người thấy được Niết Bàn, thấy được Phật tính, ấy là thấy được bản chất chân thật của chính mình, cái ngã tối thượng của chính mình, tức là thấy được Thượng Đế trong mình.

Phân biệt Niết bàn trong Phật giáo và cõi Niết bàn trong Thông Thiên học
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh https://ift.tt/2Tfb3sX