Bạn đã thực sự biết: Linh hồn là gì?

Loading...
No Comments

Ngày xưa, có rất nhiều tôn giáo nói về linh hồn. Người ta nói rằng con người gồm có 2 phần chính, phần vật chất và phần tinh thần, phần tinh thần ấy gọi là linh hồn, là sự sống trong thân xác. 

Ngày nay tiến bộ hơn, người ta nói rằng con người gồm có linh hồn + thể xác, thể vía, thể trí. Phần thân thể thì luôn sinh diệt và đổi mới sau mỗi kiếp tái sinh, riêng linh hồn thì bất sinh bất diệt theo thời gian và qua mỗi kiếp luân hồi.

Bạn đã thực sự biết: Linh hồn là gì?

Phật giáo nói rằng không có linh hồn. Cái mà gọi là linh hồn ấy thực chất là tâm (hay còn gọi là thức). Tâm thì luôn sinh diệt mỗi sát na giây (10^-9s), luôn biến đổi không ngừng để nhận thức thế giới. Tất nhiên là nó không bất tử và không trường tồn, nhưng nó được duy trì qua nhiều kiếp sống và mang theo cái mà ta gọi là nghiệp quả. Nó là một yếu tố thuộc về tinh thần.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh https://ift.tt/2Tf1uKw