Bạn có biết: Mỗi sinh mệnh là một cổng năng lượng?

Loading...
No Comments

Mỗi một người trong các bạn, khi có liên kết mạnh mẽ với các chiều kích năng lượng, chiều kích tinh thần cao hơn, là một cổng năng lượng. Khi bạn hóa thân trên Trái đất này, bạn tạo ra một liên kết năng lượng giữa các cảnh giới vật lý của Trái Đất với các cảnh giới tinh thần ở bên trên.

Bạn có biết: Mỗi sinh mệnh là một cổng năng lượng?

Ví như có một tầng cát bên trên một tầng không khí, được ngăn che bởi một tấm ván. Khi bạn đục một lỗ thủng trên tấm ván ấy, cát ở phía trên sẽ chảy xuống bên dưới, hay năng lương ở tầng trên sẽ đổ xuống tầng dưới. Mỗi một dòng chảy ấy là một sinh mệnh hóa thân, là một cổng năng lượng. Khi bạn càng liên kết mạnh mẽ với các tầng thứ bên trên hơn, bạn càng lôi kéo nhiều năng lượng hơn đến với Trái Đất.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây Thời Đại Tâm Linh https://ift.tt/2TkSH9M