Godzilla 2 sẽ nói về cuộc chiến với Ghidorah để giành ngôi Vương.

Loading...
No Comments