Chiếu miễn phí nhiều phim đặc sắc dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh

Loading...
No Comments

Những bộ phim được chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm là những bộ phim có đề tài truyền thống về tấm gương yêu nước của thế hệ những người đi trước và thế hệ trẻ hiện nay, đặc biệt là những người trẻ sống có lý tưởng.

Các phim được chọn chiếu gồm: “Sứ mệnh trái tim”, “Huỳnh Thúc Kháng – chí sĩ yêu nước thương dân”, “Đất nước giữa biển khơi”…

Bộ phim "Sứ mệnh trái tim" sẽ được công chiếu miễn phí dịp này.Bộ phim “Sứ mệnh trái tim” sẽ được công chiếu miễn phí dịp này.

Trong dịp này, các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các Trung tâm Điện ảnh tiếp tục khai thác những bộ phim truyện và tài liệu có đề tài chiến tranh cách mạng, những bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bộ phim về những tấm gương yêu nước… để phục vụ nhân dân.

Đồng thời, các đơn vị này tiếp tục khai thác lại những chương trình phim do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây.

The post Chiếu miễn phí nhiều phim đặc sắc dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh appeared first on Vietnam24h.